skip to Main Content
06okt 16

Frykten sprer seg i boligmarkedet

Boligkjøperindeksen 2016 viser at nesten 80% av boligkjøperne under 30 år bekymrer seg for de høye prisene i boligmarkedet. Blant alle boligkjøperne er tallet i underkant av 70%. De bekymrer…

Les mer
04okt 16

Ulike faktorer driver boligprisene opp

Tidligere Sentralbanksjef Svein Gjedrem, uttaler at boligprisene drives opp av forventninger. Forbrukerrådet er enig i at kombinasjonen forventninger og lave renter driver opp prisene, men mener at bildet er mer…

Les mer
02jun 16

Blir dommen rettskraftig?

«Oslo tingrett skriver i en fersk dom at låneinstitusjoner ikke kan ha noen forventninger om at en meglers verdivurdering stemmer», skriver Dagens Næringsliv. Nylig skulle Oslo tingrett vurdere om låneinstitusjonene…

Les mer
29mai 16

 Begynnelsen på slutten?

Vi tror at samarbeid mellom de ulike aktørene i boligomsetningsmarkedet vil være best for alle, ikke minst for alle boligselgere og –kjøpere. Nå om dagen opplever mange takstforetak dårlig skjulte…

Les mer
Back To Top