04okt 16

Ulike faktorer driver boligprisene opp

Tidligere Sentralbanksjef Svein Gjedrem, uttaler at boligprisene drives opp av forventninger. Forbrukerrådet er enig i at kombinasjonen forventninger og lave renter driver opp prisene, men mener at bildet er mer…

Les mer
02jun 16

Blir dommen rettskraftig?

«Oslo tingrett skriver i en fersk dom at låneinstitusjoner ikke kan ha noen forventninger om at en meglers verdivurdering stemmer», skriver Dagens Næringsliv. Nylig skulle Oslo tingrett vurdere om låneinstitusjonene…

Les mer
29mai 16

 Begynnelsen på slutten?

Vi tror at samarbeid mellom de ulike aktørene i boligomsetningsmarkedet vil være best for alle, ikke minst for alle boligselgere og –kjøpere. Nå om dagen opplever mange takstforetak dårlig skjulte…

Les mer
04mai 16

E-takst: er det lov?

I den senere tid har det blitt kjent at meglerbransjen vil kvitte seg med verdi- og lånetaksten som settes av takstmannen. De ønsker at megleren skal være den eneste som…

Les mer