Skip to content

verdivurdering
Verdivurdering er en forenklet vurdering av markedsverdien på bolig og/eller eiendom, og brukes i de fleste tilfeller i forbindelse med refinansiering.

Verdivurderingen vil inneholde de viktigste opplysninger om en eiendom/bolig. I enkelte tilfeller gir den et godt nok grunnlag til at låneinstitusjoner kan foreta nødvendig vurderinger for lån. Ikke alle låneinstitusjoner aksepterer verdivurdering, men enkelte gjør det.

Verdivurderingen er den enkleste rapporten vi tilbyr og inneholder ingen tekniske utregninger. Rapporten gir en kort oppsummering av de viktigste bolig-/eiendomsopplysningene, som matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer, mv.), boligtype, byggeår og eventuelle opplysninger om felleskostnader/husleie samt opplysninger eventuell andel gjeld/formue.

Verdivurdering opplyser til slutt hvilken markedsverdien boligen er vurdert til.

BESTILLINGSSKJEMA
Back To Top