Skip to content

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Tilstandsrapportens primære oppgave er å analysere bygningers-/ deler av bygningers tekniske tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Det kan settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få oversikt over hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, osv.

Full rapport er en komplett rapport med alle opplysninger som normalt inngår i en Tilstandsrapport, inkludert verditakst.

Full rapport anbefales, spesielt for Selg din bolig selv-kunder, og dem som ønsker en vurdering av en takstmann uten noen form for bindinger i bolighandelsprosessen.

Forenklet rapport (også kalt «meglerrapport») inneholder kun nødvendige tekniske opplysninger som meglerne ønsker. Alle andre opplysninger innhentes av megler eller selger selv.

BESTILLINGSSKJEMA
Back To Top