Skip to content

Dynamikken i boligmarkedet endrer seg kontinuerlig. Nye tjenester og muligheter gjør at det er stadig flere valgmuligheter for hvordan man kan selge boligen sin og hvilken hjelp man trenger eller ikke trenger å innhente. Profesjonelle aktører innehar spisskompetanse man i noen tilfeller bør bruke og i andre tilfeller kan velge å bruke i større eller mindre grad, eller ikke i det hele tatt. På denne siden vil vi gi deg tips om hvordan du går frem om du ønsker å gjøre mer selv i forbindelse med salg av egen bolig.

Forbrukernes handlingsmønstre er stadig i endring. Det gjelder også for boligsalg. De siste månedene har vi sett at det er store planer på gang i eiendomsbransjen og boligmarkedet generelt, som potensielt kan endre både hvor, hvem og hvordan boliger selges i fremtiden. Eiendomsbransjen prøver seg med nye løsninger for å utfordre finn.no som markedets ledende aktør innen boligannonsering på nett. Samtidig ser vi nye, nettbaserte løsninger for annonsering der boligeier selv står for salget av sin bolig. Finn.no åpnet for dette i 2010 og flere tjenestetilbydere kommer nå på banen med ulike løsninger tilpasset et marked i endring.

«Selg din bolig selv» vil med stor sannsynlighet bli den nye trenden i boligomsetningsmarkedet innen svært kort tid. Vi har sett endringene komme en stund, men den siste tidens signaler tyder på at endringene vil komme fortere enn de fleste tidligere har antatt.

Markedet er i store endringer og det har allerede meglerbransjen tatt innover seg. Flere aktører har allerede begynt tilpasningen til et marked der «Selg din bolig selv» innehar en betydelig andel og mange flere vil komme, både norske og utenlandske. Det finnes mange flinke eiendomsmeglere, flere av dem samarbeider vi med og de kan trygt anbefales. I et endrende marked vil det bety endringer også for meglernes oppgaver og mange av dagens meglere kommer da helt eller delvis til å bli boligkjøpsrådgivere/-konsulenter og oppgjørsmeglere.

Du kan fint selge boligen din uten megler. Noen boligselgere har allerede begynt, men utgjør kun noen få prosent av boligselgerne per i dag. Det forventes at det i løpet av de nærmeste årene vil bli betydelig flere som vil selge sin bolig selv, enn å selge via den tradisjonelle eiendomstjenesten som i dag.

Meglerprovisjonen utgjør gjerne mellom 1-3% for et boligsalg. Gjennomsnittlig meglerprovisjon i 2015 var 1,85%. Det blir fort store beløp, som kan spares ved litt egeninnsats.

Vi tror at «selg din bolig selv»-konseptet vil bli den mest vanlige boligomsetningsformen i løpet av noen få år. Å selge boligen uten megler er trygt, enkelt og ikke minst rimelig. Det kan spare deg for mange titusener av kroner og, i mange tilfeller, langt over kr 100 000,- i meglerhonorar. 

Ikke alle vil føle seg komfortable med å gjøre alt selv og vil ha ulike grunner til det. Det krever tid og struktur/selvdisiplin, noe ikke alle har mulighet til å få til. Foruten de tradisjonelle meglertjenestene, vil meglerne kunne tilby pakkeløsninger for dem som ønsker å selge boligen selv, men ønsker bistand/forenklinger i enkelte av gjøremålene i forbindelse med salget. Flere nettjenester tilbyr også denne tjenesten og flere tilbydere vil komme. Ikke bare meglere vil kunne bistå ved eiendomsoppgjør; flere advokatkontorer innehar også spisskompetanse innen dette området.

I boksene til høyre på denne siden, har vi samlet informasjon om hvordan du går frem om du ønsker å selge din bolig selv; hva som kreves av informasjon, hvem du kan kontakte, linker til ulike nettjenester, artikler og annen nyttig informasjon. Husk at du er ansvarlig for at opplysningene om din bolig er korrekte.

 

 Bestill Boligsalgsrapport, Tilstandsdokument eller takst her:

BESTILLINGSSKJEMA

Forberede salg av bolig

Hva er viktig å huske på når du forbereder boligen for salg og hvilke plikter har du?

Annonsering & visning

Hvordan annonsere boligen for salg? Hva er viktig å tenke på i forbindelse med visning?

Budrunde & oppgjør

Budrundene kan bli hektiske, så her er det viktig å vite hva som er riktig fremgangsmåte. Oppgjør skal skje på en trygg måte for både boligselger og -kjøper.

Nyttige linker

Her har vi samlet noen linker til nettsider og artikler, som kan hjelpe deg.

Back To Top