Skip to content

TAKSTEKSPERTEN AS

Taksteksperten utfører flere typer takstoppdrag, hvor de fleste utføres i Oslo og Akershus-området:

– Tilstandsrapporter for boliger og andre bygninger.
– Verditakster for boliger, andre bygninger, fritidsboliger, tomter, mv.
– Skjønn/forsikringsskjønn (brannskadeskjønn og skjønn etter store skader)
– Reklamasjonsvurderinger
– Forhåndstakster
– Bistand ved forhåndsbefaringer, overtakelsesbefaringer, 1-årsbefaringer, mv
– Byggelånskontroll

Taksteksperten AS er Sentralt godkjent for ansvarsrett i hht. Plan- og bygningsloven og er godkjent Våtromsbedrift av FFV (Fagrådet for våtrom).
Vi har fagkunnskaper og erfaringer fra restaurering av verneverdige bygninger og rehabilitering av eldre bygårder, samt nybygg som villaer, rekkehus og blokkbebyggelse.
I tillegg kommer også erfaring fra ombygging av skoler, institusjoner og kontor/næringsbygg.

Roger Andersen innehar mesterbrev som bygg- og tømrermester og har det faglige ansvaret, er bl.a. Veritas/DNV GL-sertifisert takstmann, TRV sertifisert (TEGoVA Residential Valuer) som er den fremste godkjenning for verdivurderere av boligeiendom på europeisk nivå.

roger_om_oss

Taksteksperten AS, daglig leder: Roger Andersen

– Tilstandsrapporter for boliger og andre bygninger.
– Verditakster for boliger, andre bygninger, fritidsboliger, tomter, mv.
– Skjønn (brannskadeskjønn og skjønn etter store skader)
– Reklamasjonsvurderinger
– Forhåndstakster
– Bistand ved forhåndsbefaringer, overtakelsesbefaringer, 1-årsbefaringer, mv.

Taksteksperten AS er Sentralt godkjent for ansvarsrett i hht. Plan- og bygningsloven og er godkjent Våtromsbedrift av FFV (Fagrådet for våtrom).
Vi har fagkunnskaper og erfaringer fra restaurering av verneverdige bygninger og rehabilitering av eldre bygårder, samt nybygg som villaer, rekkehus og blokkbebyggelse.
I tillegg kommer også erfaring fra ombygging av skoler, institusjoner og kontor/næringsbygg.

Roger Andersen innehar mesterbrev som bygg- og tømrermester og har det faglige ansvaret, er bl.a. Veritas/DNV GL-sertifisert takstmann, TRV sertifisert (TEGoVA Residential Valuer) som er den fremste godkjenning for verdivurderere av boligeiendom på europeisk nivå.

Roger Andersen har vært hovedstyremedlem i Norsk takst (tidligere Norges Takseringsforbund) fra 2015.
Han har også vært styremedlem av Norges Takseringsforbund, avdeling Oslo & Akershus i perioden 2010-15, og var leder av avdelingen i perioden 2013-15. Oslo & Akershus avdelingen er Norsk takst største avdeling med over 300 medlemmer.

Telefon: 63 80 91 00 – Mobil 400 68 400
E-post: post@taksteksperten.no

roger_om_oss

Taksteksperten AS, daglig leder: Roger Andersen

Kontaktskjema

Kontaktskjema

Hvilket tall kommer etter 47?

Taksteksperten AS

Adresse: Gjerdrumsgata 26
2000 Lillestrøm

Tlf: 63 80 91 00
Mobil: 400 68 400
E-post: post@taksteksperten.no

Kontakt Taksteksperten AS

Back To Top