Skip to content

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Tilstandsrapportens primære oppgave er å analysere bygningers-/ deler av bygningers tekniske tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Det kan settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få oversikt over hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, osv.

Tilstandsrapport bolig er en komplett rapport med alle opplysninger, inkludert verditakst om kunden ønsker det.

Det settes en tilstandsgrad på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få innblikk i hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Boligsalgsrapport er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra takstmannen. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, utidsmessighet, byggefeil, osv.

Tilstandsgrad

Det benyttes tilstandsgrader (TG) for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Tilstandsrapport bolig anbefales, spesielt for Selg din bolig selv-kunder, og dem som ønsker en vurdering av en takstmann uten noen form for bindinger i bolighandelsprosessen.

BESTILLINGSSKJEMA

Boligsalgsrapport – det nye verktøyet for tryggere boligsalg.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport, som også benevnes som BSR eller Boligrapport, er en mer teknisk rapport enn Verditakst.
Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Boligsalgsrapporten ble ingen suksess i store deler av landet, bl.a. fordi Eiendom Norge og meglerbransjen ikke ønsket rapporten da de mente den ble for omfattende.

Boligsalgsrapporten har blitt erstattet med Tilstandsrapport, ofte omtalt som Tilstandsrapport bolig.

BESTILLINGSSKJEMA

Boligsalgsrapport

Back To Top