Skip to content

Ulike faktorer driver boligprisene opp

Tidligere Sentralbanksjef Svein Gjedrem, uttaler at boligprisene drives opp av forventninger.

Forbrukerrådet er enig i at kombinasjonen forventninger og lave renter driver opp prisene, men mener at bildet er mer nyansert enn hva vi iblant presenteres for. Flere faktorer og ulike aktører påvirker prisutviklingen i boligmarkedet.

http://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/boligpriser-drives-opp-av-forventninger

Back To Top