skip to Main Content
08apr 16

Selgers opplysningsplikt

Uenigheter rundt selgers opplysningsplikt kan føre til dyre konflikter etter et boligsalg. En boligsalgsrapport gir en helhetlig og grundig tilstandsrapport av huset og gir en tryggere bolighandel for både kjøper…

Les mer
06apr 16

Tar opp kampen med finn.no

"Hemmelig" tjeneste ? Store endringer på gang for boligomsetning - flere aktører tester Nettbaserte løsninger: http://www.dn.no/privat/2016/03/15/2059/Bolig/tar-opp-kampen-mot-finnno  

Les mer
06apr 16

Nei til ny boligskatt

Huseiernes Landsforbund kjemper mot ny boligskatt på vegne av landets huseiere. Stortingets finanskomiè arbeider med en skattereform og HL har vært i møter med flere toneangivende politikere. Det har vært…

Les mer
06apr 16

Binde renten på boliglånet?

Hvem bør binde renten på boliglånet og hvem tjener mest på å la være? Se hva ekspertene sier: Slik kaster nordmenn med solid økonomi 100 000,- kroner rett ut av…

Les mer
06apr 16

Ta hensyn til miljøet når du bygger!

"Nå blir det lettere for entreprenører og byggherrer å bygge miljøvennlig. Et nytt samarbeid mellom Norsk Byggtjeneste og Svanemerket gjør det enkelt å finne miljømerkede produkter i byggebransjens største produktdatabase,…

Les mer
06apr 16

Nytt tidspunkt for elektronisk tinglysing

"Nytt tidspunkt for elektronisk tinglysing! Fagsystemet for elektronisk tinglysing er planlagt utsatt til senest påsken 2017. Dette skyldes at kompleksiteten og utviklingen har vært mer omfattende enn forutsatt." Les artikkel…

Les mer
Back To Top