Skip to content

Informasjon om Norges Takseringsforbund

Forbrukerne fortjener bedre!

I den senere tid har det vært mye å lese om Eiendom Norges syn på takstmenn, og dessverre med mye er feilaktig informasjon. Her er en kort oppsummering om Norges største og eldste takstorganisasjon:

Norges Takseringsforbund (NTF) er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Våre medlemmer utfører takst over hele landet, på mange ulike områder som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, industri og teknologi. NTF representerer Norge i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner.

Det er kun NTFs takstutdanning som kvalifiserer til medlemskap i NTF. Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn, og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst. NTF-kvalifiserte takstmenn er pålitelige folk som er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb.

Taksteksperten AS er tilsluttet Norges Takseringsforbund.

At en nøytral og uavhengig takstmann også setter markedsverdien skaper balanse og troverdighet i boligomsetningsmarkedet. Denne oppgaven bør ikke overlates til eiendomsmegleren alene.

I forbrukerrådets undesøkelse i 2015 svarte hele 8 av 10 at markedsverdien vurdert av en uavhengig takstmann i forbindelse med boligomsetning var viktig eller svært viktig.

Mye nyttig informasjon om NTF finner du her

Back To Top