Skip to content

E-takst: er det lov?

I den senere tid har det blitt kjent at meglerbransjen vil kvitte seg med verdi- og lånetaksten som settes av takstmannen. De ønsker at megleren skal være den eneste som vurderer verdien på boliger til salgs. Bransjen ønsker nå også å begynne med «meglertakst», eller E-takst, som meglerne vil kalle det, i forbindelse med boligomsetning i Norge, men er det lov?

E-takst: E-takst, står for «elektronisk takst», som basert på kort befaring av megler (som også tar 2-3 bilder), samt bruk av et elektronisk verktøy som heter Eiendomsverdi. Eiendomsverdi gir oversikt over de siste sammenlignbare boligene som er omsatt og brukes av både av meglere og takstmenn.
Det stilles krav til dokumentasjon om boligen som skal selges i Norge. For å få en mest mulig korrekt fremstilling av boligen er det viktig med dokumentasjon som er laget av kompetente fagfolk. Når det gjelder dette er det takstmenn som har kunnskap, erfaring og kompetanse på området og som dermed er de best kvalifiserte til å både utarbeide en reell takst og sette verdivurdering. Dette kommer både selger og kjøper til gode, da det er færrest mulig overraskelser i ettertid. En dyptgående Boligsalgsrapport trygger begge parter når en bolig skifter eier.

Er en enkel E-takst/ «meglertakst» et gyldig dokument for verdisetting av bolig etter loven? Å gi en rask verdivurdering er noe helt annet enn en grundig dokumentasjon i forbindelse med boligsalg.

Finanstilsynets rundskriv, datert 19.april 2016, tar for seg sammenblandingen av bank og megler når disse har samme eier.
I henhold til Finanstilsynets rundskriv er det ikke lov å koble boliglån med bruk av bankenes eiendomsmeglervirksomhet. Er det ikke da nærliggende å tro at dette også kan ramme bankenes/meglernes bruk av «egne takstmenn» i form av eiendomsmeglere? Per i dag er ikke «takstmann» en beskyttet tittel, men en veldig viktig person for både selger og kjøper av bolig. Det er derfor viktig at den som utfører taksten har den nødvendige kompetansen for å utføre dette på en tilfredsstillende måte.

Når samme eier sitter med både huslånet og meglerhuset, er det lett for å føles som et press om å bruke bankens meglertjenester, slik at prinsippet om fritt meglervalg forsvinner. Finanstilsynet ser seg nødt til å minne bankene på at de ikke har lov til å koble boliglån med bruk av bankens eiendomsmeglingsvirksomhet.

Eiendom Norge og meglerbransjen ønsker å fjerne dagens praksis med at takstmannen setter verdien på boligen i forbindelse med boligsalg, noe som er en innarbeidet praksis i store deler av landet. Hva da med den praksisen meglerbransjen nå ønsker med «egne» e-takster/meglertakster? Det må være i klar strid med Finanstilsynets rundskriv.

I enkelte land tillater ikke myndighetene at bankene driver med eiendomsmegling. Kanskje bør det bli slik også i Norge. Det er mange gode takstmenn som har lang erfaring med verdisetting av boliger i Norge. De er uavhengige og nøytrale i hele boligomsetningsprosessen og har ingen bindinger slik som Finanstilsynet etterlyser.

Du finner mange autoriserte og flinke takstmenn Norges Takseringsforbunds nettside: www.ntf.no

Les mer her

Back To Top