skip to Main Content

Servicehefte for boliger

Det er varslet endringer for avhendingsloven, som vil stille andre krav til opplysninger om boliger ved salg. Akkurat hvordan endringene vil se ut gjenstår å se, men Forbrukerrådet ønsker seg noe tilsvarende et servicehefte for boliger, slik at det er mulig å se hva som har skjedd med boligen til ulike tider. Forhåpentligvis vil endrede krav til dokumentasjon og opplysning fra selger, gjøre det vanskeligere å selge en bolig der papirene ikke er utfyllende. Strengere krav til dokumentasjon kan gjøre konfliktene færre.

Les hele artikkelen her.

Back To Top