Skip to content

Lovendring skal gi færre konflikter

Lovendringen som gjør at man ikke lenger kan selge boligen «som den er» er ment å føre til færre konflikter mellom kjøper og selger i fremtiden. Kjøper kan ikke forvente at boligen er perfekt, samtidig som selger får et større ansvar for å opplyse om feil og mangler ved boligen. Det skal nå presiseres i selve loven at boligen ikke kan forventes å være perfekt, men det er ulike syn på om endringene vil medføre færre eller flere konflikter.

Les hele artikkelen her.

Back To Top