Skip to content

Plastisolasjon i veggene

Det er tillatt å bruke plastisolasjon i fasader på norske bygninger, men reglene er klare på når og hvordan: Bruken er tillatt i bygg som brukes som lager, til industri, kontor og bolig dersom bygningen ikke er mer enn fire etasjer. Forutsetningen er at plastisolasjonen er tilstrekkelig tildekket, for eksempel med murpuss. Det er altså ikke tillatt å bruk plastisolasjon i fasader på høyere bygg og i hoteller, forsamlingslokaler og liknende.

Les mer her

Back To Top