Skip to content

Klar sammenheng mellom feiing og pipebrann

Som huseier betaler du feieravgift hvert år, men feiing har kun vært utført hvert fjerde år. Med den nye forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2016, kan du ha krav på feiing oftere.

Feievesenet fører tilsyn med og skal utføre en risikovurdering av din pipe. Basert på en tilstandsvurdering av pipa, skal feieren foreta en vurdering om hvor ofte pipa skal feies. Noen vil dermed oppleve at feieren kommer oftere på besøk, mens andre kan ha lengre intervaller mellom feiingene. Alt skal vurderes ut fra såkalt risikovurdert feiing.

Feierens faglige vurdering legges dermed til grunn for hvor ofte det er behov for å feie for at pipa skal utgjøre en minst mulig risiko for pipebrann.

Mer om saken her

Back To Top