Skip to content

Er pipa forberedt på fyringssesongen?

De kommende dagene er det meldt kuldegrader og snø flere steder i landet. Vi er i november og på full fart inn i vintermånedene, der norske hjem til tider sprengfyrer i peiser og ovner for å holde varmen. Dessverre betyr dette også at vi er på full fart inn i høysesongen for pipebranner.

Årlig er det over 1000 utrykninger i forbindelse med pipebranner. Noen har tall som viser at så mange som 2-4000 pipebranner forekommer hvert år. Mange kunne vært unngått ved å være nøye på å fyre riktig og passe på å kontrollere pipeløpet.

«Det er et stort antall branner som oppstår som følge av monteringsfeil, feil bruk, uaktsomhet og uhell i forbindelse med piper og ildsteder – en enkel inspeksjon av deg som boligeier eller en fagmann kunne forhindret veldig mange av disse brannene», forteller takstmann Roger Andersen fra Taksteksperten AS.

Årlig kontroll er livsviktig
Nå når fyringssesongen er i full gang er det dessverre mange som glemmer å klargjøre ildstedene sine, og det gjelder særlig kontroll av pipeløp i kjeller og på loft. Bunnen av røykrør og feieluke bør tømmes og renses for sot, løv og kvister minst en gang i året, og for de som ikke har gjort det tidligere i år bør det gjøres nå.

«Jeg ser mange utette feieluker med bek-avrenning, sier Andersen. Det er et klart varsel om at pipa bør kontrolleres. Bek dannes ved at man fyrer med fuktig ved eller har for lav trekk, og dette belegget kan antenne og bli pipebrann.»

Overlat vedlikehold til fagfolk
På befaringer ser takstmannen ofte også flere pipeløp med manglende eller uriktig tetting etter tidligere røykrør fra ildsted. I teglsteinspiper skal slike hull tettes med tegl og mørtel. Hull i elementpiper skal tettes med spesialprodukter som er tilpasset den type pipe du har, og arbeidet bør utføres av fagfolk.

Andersen forteller at han, foruten å sett flere helt åpne hull, også har sett tidligere røykrørshull tettet både med papir, håndklær og annet svært brennbare materialer. Det utgjør en svært stor brannrisiko sier han. Innkledning av pipeløp er heller ikke lov, det finnes regler for hva som tillat for de forskjellige pipetypene.

«Jeg ser flere tilfeller hvor brannmurer er tapetsert, panelt eller har innredning montert direkte på brannmuren, noe som vanskeliggjør kontroll, og er lovstrid og direkte brannfarlig», forteller Andersen.

Er du usikker på hva som er tillatt eller har behov for kontroll, anbefaler takstmannen at du tar kontakt med det lokale brannvesenet eller godkjent fagmann for kontroll.

krodsherad_pipebrann1 krodsherad_pipebrann2

Back To Top