Skip to content

Innstramninger ved slag og utleie av bolig

600 millioner i fjor – langt mindre i år:
I fjor ble det forsøkt unndratt 600 millioner ved salg og utleie av boliger – i år vil det bli langt mindre. Skattemyndighetene strammer grepet og høyner kontrollnivået. For å slippe gevinstbeskatning ved boligsalg, må du ha bebodd boligen i ett av de siste 2 årene.

Les mer her

Back To Top