Skip to content

Hvem har ansvaret for feil som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse?

Kjøpekontrakten er signert. Noen dager senere begynte begge badene å lekke, hvem har ansvaret, kjøper eller selger?

Det ble inngått kjøpsavtale av en leilighet på Majorstuen i Oslo i mai 2014, med avtalt overtakelse i august samme år. Noen få dager etter at kjøpsavtalen ble signert og i god tid før overtakelsesdatoen, begynte det å lekke vann fra begge badene i leiligheten. Vann rant ned til underliggende leilighet.

Det oppstod dermed spørsmål om hvem som har ansvaret for feilene i perioden mellom datoen kontrakten ble signert og overtagelsesdato, selger eller kjøper? 

Saken er sluppet inn til Høyesterett og forventes behandlet i løpet av høsten. Domsresultatet kan få stor betydning for alle fremtidige boligsalg, ikke minst for eierskifteforsikringsselskapene, og til slutt forbrukerne.

Som saksopplysning er det opplyst at begge badene ble bygget i 1995. Baderommene tilfredsstiller dermed ikke dagens krav til våtrom, men det ble ikke registret fukt da leiligheten ble taksert.

Kjøper vant i tingretten og selgers anke til lagmannsretten ble forkastet. Selger har anket til Høyesterett og saken er sluppet inn. Ikke uventet er det eierskifteforsikringsselskapet, Protector Forsikring, som fører saken på vegne av selger og selskapet.

Boligkjøpere-/selgere er kjent med klausulen «solgt som den er» («as is»), men gjelder det fra det tidspunktet kontrakten signeres eller først når boligen er overtatt? Høyesterett vil forhåpentligvis gi oss svaret.

I denne saken ville nok baderommenes tilstand vært avklart før salgsprosess startet dersom Boligsalgsrapport eller Tilstandsrapport hadde vært benyttet.

Vi anbefaler bruk av Boligsalgsrapport eller Tilstandsrapport i forbindelse med alle boligsalg. Det vil spare alle i en bolighandel for mye unødvendig ressursbruk.

http://taksteksperten.no/tilstandsrapport/

Back To Top