Skip to content

Frykten sprer seg i boligmarkedet

Boligkjøperindeksen 2016 viser at nesten 80% av boligkjøperne under 30 år bekymrer seg for de høye prisene i boligmarkedet. Blant alle boligkjøperne er tallet i underkant av 70%. De bekymrer seg for om prisene vil fortsette å gå oppover, men også om prisene har nådd toppen og vil falle drastisk. Sammen med usikkerhet rundt rentenivået, bidrar dette til å gi særlig de unge kjøperne hodebry og vanskeligheter med å komme inn på et presset boligmarked.

Boligprisstatistikken for september viser at det er store forskjeller i prisutviklingen for boliger. I Stavanger går prisene ned med -5,3%, mens både Bergen og Tronheim fortsetter oppover. Oslo leder an med en prisvekst på 18,5% over de siste 12 månedene. I noen bydeler er det over 20% stigning. Det er forventet en ytterligere vekst i boligprisene i fjerde kvartal.

Åtte av ti boligkjøpere er bekymret

Boligprisstatistikken for september

Back To Top