Skip to content

Forbrukerne taper, nok en gang!!

EiendomsNorge Brudd med NTF og NITO Takst om boligsalgsrapport

Eiendom Norge trekker seg fra avtalen med Takstmannforeningene NTF og NITO Takst om en ny boligsalgsrapport (BSR). Rapporten skulle bidra til å redusere antallet konflikter etter salg av bolig.

Det er skandaløst, sier forbrukerrådets leder, Randi Flesland.

NTF og NITO Takst inngikk i 2013 avtale med Eiendom Norge om bruk av tilstandsrapport basert på en teknisk tilstandsanalyse (NS3600). Bakgrunnen for avtalen var et initiativ fra Eiendom Norge som hadde fattet vedtak om å innføre obligatorisk boligsalgsrapport fra 2015. Formålet med avtalen var blant annet å redusere det høye antallet konflikter i forbindelse med boligtransaksjoner.

Nå, ca. 3 uker før avtalen skal tre i kraft, og etter snart 2-års intenst arbeid av takstorganisasjonene, trekker Eiendom Norge seg fra avtale – forbrukerne står igjen som den store taperen.

Eiendom Norge mener tydeligvis at det er greit å anbefale kunden å bruke kr. 20-25.000 på å pynte og style boligen før salg – i stedet for å bruke tilsvarende beløp for en Boligsalgsrapport, for på den måten sikre en tryggest mulig handel mellom selger og kjøper.

En Boligsalgsrapport vil være et sterkt bidrag til å få dagens høye konfliktnivå ned i ett ellers hektisk boligsalgsmarkedet.

Hvor er selvinnsikten til Eiendom Norge som allerede sliter med et svært dårlig omdømme?

Heldigvis ser det ut til NTF og NITO Takst vil stå ved sin del av avtalen, og dermed tilby forbrukerne Boligsalgsrapporter etter den nye NS3600 fra 1. januar 2015.

Back To Top