Skip to content

Endring av boligprissetting på bekostning av forbrukerne

Meglerne vil droppe takstmannens verdisetting av din bolig, men ønsker du det? Hvem tjener på denne endringen? Hvorfor kommer dette akkurat nå?
Som kjent er det store omveltninger på gang i boligomsetningsformen. Endringene har begynt å vise seg og meglerne kjemper om sin posisjon i markedet. Siste utspill fra meglerbransjen er at de, og kun de, har den nødvendige kunnskapen til å sette den riktige verdien på en bolig. Hittil har takstmannen satt verdi- og lånetakst, mens megler har satt en prisantydning for boligen.

At meglerne har unik kunnskap om markedet og er i en særegen posisjon til å sette markedsverdien er selvfølgelig ikke riktig. Meglere og takstmenn bruker mange av de samme som grunnlag for verdivurdering av alle boliger. I tillegg har takstmannen byggtekniske kunnskaper som en megler ikke har. Som allment kjent er boligens tilstand også en svært viktig faktor for å kunne vurdere boligens rette verdi. Taktsmenn har også ytterligere kunnskap om boligens verdi fordi de er kvalifisert til å prissette utbedring av feil og mangler, samt vurdere potensialet ved eiendommen (utvikling, påbygg, endringer etc.). Meglere ser for snevert på det, ettersom de bare vurderer verdi i forbindelse med salg. En boligeiendom har i sitt livsløp mange andre begivenheter som gjør at den blir verdivurdert med tanke på dens verdi i markedet.

Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, mener de nye grepene er noe Eiendom Norge og meglerforetakene presser nedover boligmarkedet, stikk i strid med enhver forbrukerinteresse. Han påpeker at megleren og takstmannen, når de samarbeider riktig, kan bidra til å korrigere åpenbare feil som gjøres.

NRK-debatten mellom eiendomsmegler og partner Terje Tinholt i Nordvik & Partners og fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet kan du høre her: https://radio.nrk.no/…/distriktspro…/DKOA03008116/28-04-2016

Norges Takseringsforbund (NTF), ved administrerende direktør Are Andenæs Huser, påpeker at det først og fremst er forbrukerne i boligmarkedet, som bør være bekymret dersom meglerne alene skal vurdere boligens verdi. Forbrukerne vil da miste den nøytrale og uavhengige vurderingen en takstmann kan gi.
Det er ikke overraskende at det kommer utspill som dette akkurat nå, da det er tydelig og store endringer på gang i hvordan boligsalgsmarkedet vil fungere for fremtiden. Meglernes rolle vil endre seg en del når mange vil velge å selge boligen sin selv gjennom nye kanaler som er i stadig utvikling. En del vil nok fortsette å bruke de tradisjonelle meglertjenestene, mens mange vil velge andre, mer skreddersydde løsninger der meglerne vil ha en annerledes rolle enn i dag.
At takstmennenes verdisetting ikke lenger skal være med i informasjonen til forbrukerne, anser vi som unaturlig. Når lederen av bransjeforeningen Eiendom Norge, Christian V. Dreyer, tar til orde for å fjerne takstleddet helt og bare forholde seg til prisantydningen, er dette noe som klart vil gå ut over forbrukernes behov for informasjon og uavhengige vurderinger. Å argumentere med at takstmennene bare har mye teknisk kompetanse, faller på sin egen urimelighet. Høy teknisk kompetanse i vurdering av boligen som skal selges, er selvfølgelig en styrke og ikke en svakhet. God kunnskap om både boligen og det lokale markedet, gir en riktigere verdisetting, noe som kommer både boligselger og –kjøper til gode.

NTF-takstmenn har formell takseringsfaglig kompetanse. Boligtakstmenn i dag har en takseringsfaglig utdanning på 55 studiepoeng i høyskolesystemet. Ser man på læreplanen til eiendomsmeglerstudiet ser man at det overraskende nok ikke er noen som helst utdanning eller læringskrav i verdisetting.

Det er i dag om lag 1300 boligtakstmenn og om lag 5000 eiendomsmeglere som praktiserer i boligmarkedet. Takstmenn er således i kontakt med langt flere eiendommer i året enn meglere.

Det er mange flinke meglere og det er mange flinke takstmenn, så det kan kanskje være lurt å snu det hele rundt? La takstmannen gjøre hele jobben med tilstandsvurdering og verdisetting, så kan meglerne ta den jobben de er veldig flinke til; nemlig dokumentinnhenting, dokumentkontroll, prospektutarbeidelse og, ikke minst, salgsprosessen og kontraktsutarbeidelse. Det er ikke utenkelig at det er slik det blir når «selg din bolig selv» blir mer vanlig enn i dag.
Det blir spennende å se om forbrukerne vil akseptere meglernes ønske om å diktere boligmarkedet ytterligere.

Forbrukerne bestemmer! Dommen kan nok en gang bli hard. Kanskje dette er «sparket» som setter fortgang i «selg din bolig selv»-konseptet. Det var vel ikke hensikten til Eiendom Norge?

Les mer her

Back To Top