Skip to content

verdi og lanetakst
Rapportens primære oppgave er å sette markedsverdi på eiendom.

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov.

Innholdet i rapporten vil i hovedsak bestå av en enkel beskrivelse av boligens standard, men uten den grundige tekniske tilstandsundersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

Oppmåling av areal er også et sentralt element i utarbeidelse av verdien og vil bli utført under befaringen.

Utarbeidelse av verdien vil i hovedsak bli basert på eiendommens beliggenhet, utsyn, solforhold, kommunikasjon, nærhet til barnehager, skoler med videre, samt boligens standard og sammenlignbare eiendommer.
Det blir også foretatt et fradrag for utidsmessighet, elde, slitasje, gjenstående arbeid, tilstandssvekkelser, vedlikeholdsmangler, osv.

BESTILLINGSSKJEMA
Back To Top