Skip to content

Boligsalgsrapport

TjenesterPå det tidspunkt boligsalgsrapporten ble utarbeidet, fantes det fire ulike takstorganisasjoner for takstmenn i Norge, og alle var delaktig i utarbeidelsen av boligsalgsrapporten. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen og gir en god oversikt over byggets tilstand. Rapporten kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Nærmere forklaring om boligsalgsrapport finner du i vår hovedmeny, under fanen TIPS

Verdivurdering

Verdivurdering er en forenklet vurdering av markedsverdien på bolig og/eller eiendom, og brukes i de fleste tilfeller i forbindelse med refinansiering. Ikke alle låneinstitusjoner aksepterer verdivurdering, men enkelte gjør det.

Verditaksering

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på bolig og/eller eiendommen. Momenter som tas i betraktning her, er blant annet størrelse, standard, beliggenhet og hvor godt vedlikeholdt boligen er.

Tomtetakster

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden på boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Reklamasjonsvurdering

Utarbeidelse av reklamasjonsrapportering i forbindelse med eierskifte.

Skjønn

Skjønn benyttes i de tilfeller hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter boligbrann.

Våtromsskader

Vurdering av utførte arbeider på våtrom. Vi er godkjent takstbedrift etter Byggebransjens våtromsnorm (BVN), og kan utføre vurdering av utførte våtromsarbeider.

Skadetaksering

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.

Forhåndstakst

Forhåndstakst utføres i henhold til NTFs regler, NS3451 og NS 3940. Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrevet i takstdokumentet. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke et endelig takstresultat.

Back To Top