Skip to content

Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014, er gjeldende f.o.m 1. november 2014.

Areal

Retningslinjene baseres seg på NS:3940, og er kun ment som en presisering og tilpasning til taksering og boligomsetning. Det er ingen endringer i grunnprinsippene for arealmåling i forhold til retningslinjene fra 2009. De endringer som er foretatt er først og fremst forenklinger og presiseringer.

Virkning fra 1. november. En av de viktigste presiseringene er definisjonen av en «bruksenhet». Nå skal også rom som ikke ligger i direkte tilknytning til hoveddel, f.eks. kjellerboder, loftsboder, kjellerstuer og andre rom med eksklusiv bruksrett medregnes. Rommene kan ha inngang fra fellesareal, og skal medtas/medregnes i arealberegningene som BRA (Bruksareal). Rettighetene til slike rom bør dokumenteres ved f.eks. tinglyste seksjonsbegjæringer, kontrakter, e.l. Dersom slik dokumentasjon ikke foreligger skal det fremgå i Boligsalgsrapporten/takstrapporten. Denne endringen vil medføre merarbeid for selgere, og ikke minst ekstra påpasselighet fra meglernes sin side hva angår korrekt opplysning i salgsoppgaven. De bør spesifiseres som eget areal, og hva det faktisk er.

Nærmere informasjon om Arealbegrep 2014, finnes under fanen Arealbegrep på vår Nettside.

Back To Top