Skip to content

Skremmende liten oversikt over boliger ved nedlagte søppeldeponi

Det finnes over to tusen nedlagte deponier i Norge. Mange av dem ligger i bebygde strøk, men myndighetene har ikke oversikt over hvor mange som bor i nærheten av nedlagte søppeldeponier eller annen type forurenset grunn – skremmende!

Les mer om de skjulte søppeldyngene her.

Back To Top