Skip to content

Problemer etter boligkjøp?

Lagmannsretten anser ikke fagfolk/takstmenn engasjert av et eierskifteforsikringsselskap som uavhengige. De nye dommene fra januar og februar 2016 er viktig for boligkjøpere som møter eierskifteforsikringsselskap i en tvist. Tidligere har Høyesterett avgjort at boligkjøpere kan nekte Protectors takstmenn å komme på befaring.

I denne saken ønsket boligkjøper et prisavslag, grunnet store omkostninger for å reparere betydelige skjevheter i boligen, som ikke kom frem i takstrapporten. Lagmannsretten anser takster gjort på vegne av Protector som «bestillingsverk og lite troverdige».

«Dette er en meget viktig dom siden lagmannsretten (endelig) ser at de fagkyndige vitnene som Protector Forsikring ASA og Norwegian Claims Link AS engasjerer i disse saken, ikke er objektive eller er uavhengige fagkyndige vitner.»

Les hele artikkelen her

I en dom fra Eidsivating Lagmannsrett, fra februar 2016, nektes Protector å komme på befaring med egen takstmann/fagkyndig før rettssak. Årsaken er, som i saken over, at selskapets fagfolk ikke anses for å være objektive eller troverdige, når hensikten er å skaffe bevis for å avvise boligkjøpers krav.

Les hele artikkelen her

Alle parter i en bolighandel fortjener en seriøs og upartisk behandling.

 

Back To Top