Skip to content

Oppgradering av bolig med best mulig energitilpasning

Har du tanker om oppgradering av boligen din med ønske om best mulig energitilpassing, men usikker på hvordan det kan gjøres?

De fleste vet lite om hva som faktisk kan gjøres og hvorledes hus kan energi-optimaliseres på best mulig måte.

SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus) er et innovasjonsprosjekt ledet av SINTEF Byggforsk med støtte fra Norges forskningsråd. De har utviklet metoder og løsninger for en oppgradering av småhus som er bygget i perioden 1960 til 1990, til lavenergi- og passivhus. På deres nettside har de mange gode råd og nyttige tips, bl.a. oppgradering av 60-tallshus fra Oslo og 70-tallshus fra Bergen.

Les mer her: http://seopp.net/

Back To Top