Skip to content

Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»

Det er å håpe at det nå blir færre rettsaker i fremtidig bolighandel.
Ved bl.a. å forby bruken av forbeholdet «selges som den er», håper Regjeringen å unngå at feil og mangler holdes tilbake, og tvinge frem fullstendig og presis informasjon.
Det overordnede målet er å sikre tryggere bolighandler gjennom bedre og samme informasjon hos både kjøper og selger.

Les mer her.

Back To Top