Skip to content

Høy gjelds- og boligprisvekst gjør norske husstander utsatt

Det er ikke lett å motsi dette, men fremtiden er ikke vitenskap – det eneste vi vet er at den blir annerledes. Uansett hva den enkelte tror, så vil en eller annen få rett. Boligpriser en intet unntak:

Les hele artikkelen her

Back To Top