Skip to content

Fuktskader gir helseproblemer

SINTEF Byggforsk og Mycoteam arrangerte nylig et fuktseminar, der det ble presentert en stor studie om fuktproblemer i norske boliger. Denne studien viser at tre av ti norske hjem har fuktproblemer som bør repareres. At så mange hjem har fuktskader er ingen overraskelse. Ikke uventet er det kjellere og loft som er verst.

Det er ca 2 millioner boenheter i Norge, hvorav rundt 70% er eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og andre, mindre hus. Nesten 500 000 av disse boligene er bygget før 1945 og over 1 million boliger ble oppført i perioden 1945-1980. Bygningsteknikker og -standarder har utviklet seg mye i disse årene og eldre hus vil også bære preg av slitasje, så det er ikke rart at det er mange boliger med fuktskader.

Som taksmann har jeg registrert at svært mange fuktskader skyldes byggefeil, hvor bygninger oppført i 1970- og 80-årene er spesielt utsatt. Et dårlig inneklima med fukt og muggsoppskader gir økt utbredelse av luftveisrelaterte plager og sykdommer. Særlig allergikere og små barn er utsatt. En amerikansk studie fra 2015 har også påvist en årsakssammenheng mellom fukt og forverring av astma. Eksem og allergi er også mer utbredt.

Som NTF-takstmann vil jeg anbefale alle å ta en tilstandskontroll av boligen med jevne mellomrom, slik at eventuelle fuktskader kan avdekkes på et tidlig tidspunkt. Ved boligsalg anbefales Boligsalgsrapport. Da vil takstmannen utføre en grundig kontroll og både selger og kjøper kan være tryggere i bolighandelen.

Les hele artikkelen her.

Back To Top