Skip to content

Fradragsmuligheter for takstomkostninger

Visste du……
Skattemessig fradragsmulighet for takstomkostninger.
Av flere fradragsmuligheter i selvangivelsen er det også kostnader for takst fradragsberettiget, ref. selvangivelsen post 3.3.1 Gjeldsrenter: Finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.

Selvangivelse

Back To Top