Skip to content

Brannskadeskjønn

En verditakst beskriver dagens markedsverdi, mens en forhåndstakst angir en fremtidig verdi på eiendommen.

Forhåndstakstens mandat er å sette verdi på et objekt som ikke er ferdig oppgradert/bygget på tidspunktet for befaring. Rapportens grunnlag vil være beskrivelser av objektets standard, bygningsdeler og areal. Eiendommen-/objektets beliggenhet er også en del av den totale verdivurderingen.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst, men takstmannen må foreta kontrollbefaring, arealoppmåling og beregning av boligens verdi i forhold takseringstidspunktet.

BESTILLINGSSKJEMA
Back To Top