Skip to content

En boligsalgsrapport gir en tryggere bolighandel

Uenigheter rundt selgers opplysningsplikt kan føre til dyre konflikter etter et boligsalg. En boligsalgsrapport gir en helhetlig og grundig tilstandsrapport av huset og gir en tryggere bolighandel for både kjøper og selger.

http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/juss/salg-av-bolig/hva-ma-det-informeres-om/

Back To Top