Skip to content

Nødvendige dokumenter ved boligsalgsrapport

 • Selgers egenerklæring
 • Kommunale opplysninger / matrikkeldata *
 • + dokumentene nevnt under hver boligtype nedenfor.

*) Innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om eventuell ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, snitt-, plan- og fasadetegninger og lignende. Anbefales innhentet av takstmann, men kan innhentes av kunden forutsatt at alle dokumenter som fremskaffes er stemplet/signert fra kommunen)

Nødvendige dokumenter ved takst

Borettslag

 • Husleieblankett
 • Leiekontrakt
 • Ligningsverdi
 • Målebrev (eventuelt)
 • Plantegninger
 • Regnskap (siste år)
 • Tidligere takst
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Boligsameie

 • Felleutgifter
 • Forsikringsbevis
 • Ligningsverdi
 • Målebrev (eventuelt)
 • Plantegninger
 • Regnskap (siste år)
 • Skjøte
 • Tidligere takst
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Selveier leilighet

 • Fellesutgifter
 • Forsikringsbevis
 • Ligningsverdi
 • Målebrev
 • Offentlige avgifter
 • Plantegninger
 • Seksjoneringsbegjæring
 • Skjøte / festekontrakt
 • Tidligere takst

Eiet bolig

 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter
 • Ligningsverdi
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Skjøte / festekontrakt
 • Tegninger
 • Tidligere takst

Reklamasjonsvurdering

 • Kjøpekontrakt
 • Salgsoppgave/prospekt
 • Takstdokumenter
 • Tegninger
 • Selgers egenerklæring (Skjema fra eiendomsmegler)
 • Selgers egenerklæring (ved bruk av Boligsalgsrapport)
 • Korrespondanse mellom involverte parter
 • Eventuell materialbeskrivelse

Forhåndstakst

 • Skjøte
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Reguleringsbestemmelser/planer
 • Tillatelse til tiltak (Byggetillatelse)
 • Tegninger
 • Kjøpekontrakt
 • Byggebeskrivelse
 • Leveransebeskrivelse
 • Budsjett
 • Tilbud fra leverandører
 • Eventuelle tinglyste rettigheter (f. eks veirett)
 • Eventuelle geotekniskerapporter, støybergninger og lignende.

Byggelånskontroll

 • Situasjonskart
 • Reguleringsbestemmelser/planer
 • Eventuelle tinglyste rettigheter (f.eks. vegrett)
 • Tegninger
 • Tillatelse til tiltak (byggetillatelse)
 • Kjøpekontrakt
 • Byggekontrakt med entreprenør/byggmester
 • Byggebeskrivelse
 • Leveransebeskrivelse
 • Tilbud fra leverandører
 • Budsjett
 • Opplysninger om eventuell egeninnsats (tas gjerne med som egen post i budsjettet)
 • Fremdriftsplan

Eiendommer kontrollmåles på stedet (ikke tomteareal). Dersom tegninger ikke foreligger, måles takseringsobjektet opp i hht. NS3940:2012 med endringer etter retningslinjene til Norges Takseringsforbund.

Vi kan påta oss å utføre planskisse av takseringsobjektet etter nærmere avtale.

Takstrapporten vil normalt angi bruttoareal (BTA) og bruksareal (BRA), samt areal for primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom).

Back To Top