Skip to content

Det slurves for mye!

Byggkvaliteten på norske bygninger er for dårlig. Det er for mange feil, både grunnet dårlige håndverkere og «gjør det selv»-snekkere, men også på grunn av et utydelig regelverk. Mange forstår det rett og slett ikke!

Dersom feil- og skadeomfanget i norske bygg skal gå ned, må det innføres flere minimumskrav. Slik blir det nok dessverre ikke. Det nye bygningstekniske regelverket (TEK 17) blir i stor grad basert på funksjonskrav og da er vi like langt i forhold til utydelig regelverk og byggefeil grunnet feiltolkninger.

Les mer her:

TU.no

DN.no

Back To Top