Skip to content

Det hjelper å klage!

Eiendomsskatt brer om seg som en populær inntektskilde. Ofte er grunnlaget feil og det blir beregnet for høy boligverdi. Det er mange faktorer som spiller inn for å få satt riktig verdi. Tusenvis har klaget og fått medhold. For mange er boligverdien redusert med så mye som 20%.

Du kan oppnå stor nedjustering av beregnet eiendomsskatt, men dersom kommunen har gjort takseringsjobben selv må du klage direkte til kommunen. Nytter ikke det, anbefales at en NTF-sertifisert takstmann hjelper deg.

Les mer her

Back To Top