Skip to content

Blir dommen rettskraftig?

«Oslo tingrett skriver i en fersk dom at låneinstitusjoner ikke kan ha noen forventninger om at en meglers verdivurdering stemmer», skriver Dagens Næringsliv.

Nylig skulle Oslo tingrett vurdere om låneinstitusjonene kan stole på verdivurderinger gitt av eiendomsmeglere. I den aktuelle saken kom retten til at meglers verdivurdering var betydelig høyere enn boligens reelle markedsverdi. Retten konkluderte derfor med at meglers prisvurdering var villedende.

«Hvis denne dommen blir stående, betyr det at bankene heretter ikke bare kan basere seg på meglervurderinger», sier Tore Bråthen, leder av Institutt for Rettsvitenskap på Handelshøyskolen BI.
Oppfordringen må bli: Bruk en anerkjent og dyktig takstmann og la ham utarbeide en Boligsalgsrapport eller Tilstandsrapport inkludert verdi- og lånetakst. Da unngås slike saker.

Les saken her (krever innlogging):

Back To Top